En vandrande berggud eller klippan Kristus

"När jag som ung teolog lämnade universitetet, hade jag under föreläsningarna över Gamla testamentets texter fått lära mig, att man kunde konstatera olika källor i de fem Moseböckerna: Jahvisten och Elohisten….. Jag hade lärt mig skilja mellan äldre och yngre beståndsdelar….Jag hade hört om den förste och andre Jesaja…Man hade sagt mig, hur man kunde skilja Gamla testamentets icke kristna fromhet från "Jesu lära"…."
 
Så börjar förordet till boken "Ljus över korset" av Wilhelm Busch. Den var utgiven år 1959 på EFS förlag. Orginalets titel: "Spuren zum Kreuz"
 
Hur gick det då för denne teolog efter en föreläsning över Israels folks vandring genom öknen? Jo, enligt honom själv kände han sig nöjd.
"Jag var övertygad om att jag talat helt bra."
Efteråt kom en gammal man och hälsade och berättade vad det står i hans bibel, som teologen hoppat över helt:
"De drucko ur en andlig klippa, som åtföljde dem, och den klippan var Kristus." Om det har ni inte sagt något i kväll!"
1 Korintierbrevet 10:4
 
Detta blev upptakten till att den unge prästen började studera bibeln på ett annat sätt och hittade sambandet mellan Jesu lära om sig själv i Nya testamentet och berättelserna i Gamla testamentet. I min hemsida http://www. brefvet.com har jag berättat mera om min personliga upplevelse av Klippan Kristus och detta foto.
 
 
En och annan undrar varför jag hänvisar till Jonas Gardells bok: "Om Gud". Det är just därför att där finns ett koncentrat av teologiska uppfattningar, som inte delas av övriga kristna. Den konservativa, klassiska bibeltolkningen är att bibeltext förklarar bibeltext. Sen är det helt OK att kunna så mycket om mytologi, som Jonas Gardell kan.
 
Det kallar inte jag för teologi och inte för exegetik. Men det är bra att få veta hur andra tänker.
Det är samma JAG ÄR DEN JAG ÄR i Gamla testamentet som i Jesus Kristus i Nya testamentets texter.

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

%d bloggare gillar detta: