Frikänd

Frikänd

Det finns ord som är laddade, obehagliga. Jag tänker på åklagare, domare och rättegångssal. Så hände det för många, många år sedan att en man blev frälst och började ett nytt liv. Han hade många års narkotikamissbruk bakom sig. Och det sättet att leva hade fört med sig kriminalitet, många rättegångar och många straff. Hur hans omvändelse gick till vet jag inte. Jag visste bara, att han blivit frälst och ville leva som en kristen.

En dag fick han ett återfall. Han hade blandat både sprit och narkotika och hamnade i slagsmål med skadegörelse som följd och dessutom våld mot polismän. Det fanns ingen anledning, att berätta detta för mig.

Jo, det fanns en anledning. Mannen hade fått svår ångest för fortsättningen. Det skulle bli rättegång en dag. Alla minnen från tidigare rättegångar dök upp och så tog skräcken överhanden.

Jag hade mitt arbete i en kristen, social verksamhet och fick den märkliga frågan, om inte jag ville gå på rättegången i hans ställe. Hur kunde det vara möjligt? Mannen berättade, att om han skrev en fullmakt till mig, så behövde jag bara lämna fram den. När åklagaren läste upp anklagelsen och domaren frågade om NN erkänner brottet, så skulle jag säga: JA

Mannen vann ingenting på detta. Bötesbeloppet som måste betalas kom hem till hans adress i alla fall. Men jag vann så småningom en insikt i något, som är svårt att sätta sig in i. Jag fick en aha-upplevelse! Kanske var det så här det gått till i himlen en dag. Människors nöd och ångest hade nått Gud. Människor hade ropat ut sin förtvivlan. Kan du tänka dig samtalet där uppe? Gud frågar sin ende son:
”Vill du gå och ta över rättegången i deras ställe? Dom orkar inte, kan inte stå för vad dom gjort!”

Hur kan jag fantisera så? Det finns dolt i bibelns berättelser om en far, som vädjar till sin son:
”Gå till dina bröder och se hur dom har det.” Jesus hänvisar till Gamla testamentets skrifter – det som på Jesu tid kallades Moses, profeterna och skrifterna. Där finns berättelser om Jesus överallt! Bibeln visar på att människan har en åklagare. Bibeln visar på att det finns en som vill fördärva och skuldsätta människan. Och ropet har nått Gud! Det var som om Gud frågade sin ende son:
– Vill du gå ner till människorna och ta rättegången i deras ställe? Låt dom få anklaga dig! Ta på dig alla anklagelserna och skulden i deras ställe!

Och Jesus lämnade himlens härlighet och kom till jorden. Detta är det glada budskapet! Detta är vad som står skrivet i evangelierna och förklarat i breven.

Rom 8:1-3 (Bibel 2000)
Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår köttsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan.

%d bloggare gillar detta: