En nyckel – den andra

Det är visst svårt många gånger att förstå mina tankegångar. Nyckeln är inte för att förstå bibeln utan mina associationer i bloggposterna. Bibelberättelserna är bäst som de är.

När jag var barn hade vi ont om dricksvatten. Inte var det så gott som grannens heller. Min far lät gräva en brunn på mer än ett ställe. Ändå sinade vattnet på sommaren och dessa ständiga uppmaningar att spara på vattnet. Till slut blev det tvunget med en djupvattensbrunn och kanske spränga i berg. Sen var det inga som helst problem för oss att få vatten. Däremot sjönk vattennivån i en källa längre bort i byn. De fick problem att hämta upp vatten. Där blev också nödvändigt med en djupare brunn. Grundvattnet är gemensamt över hela jorden. Det är en fascinerande tanke. Det skall inte handla om rättvisa nu. Det går inte att tala om. Det skall handla om ursprung. En gång var hela skapelsen god.

Det finns ett intressant samtal mellan Jesus och judarna i Johannesevangeliet. De hade satt tro till honom. (Joh kap 8:31-) Han förklarade, att de var hans lärjungar, om de stannade kvar i hans ord. De skulle på så sätt förstå sanningen och den skulle göra dem fria.

Där skar det sig. De menade sig vara fria som äkta barn till Abraham. Jesus hade en annan uppfattning. Han visste mycket väl, att de var Abrahams barn. Han såg mer än så. Han såg synden, trotset och hatet mot sanningen.  ”Om nu sonen gör er fria blir ni verkligen fria.” De ville döda honom för att han sagt, att han kom från fadern. De påstod sig veta, att de inte var födda utom äktenskapet. Detta var noga. Abraham var deras far i släktled ända upp till Adam.

Vilken tydlig markering! Abraham trodde på Gud. Det gjorde honom rättfärdig. Abraham höll fast vid Guds löfte trots att svaret tog tid. Så får de veta, att Abraham jublade, när han fick se Jesu dag. Undra på att samtalet skar sig ändå mer. Jesus profeterade bakåt i tiden omkring 2000 år.

”Du är inte femtio år än och Abraham har du sett.” Detta blev för mycket för judarna. De tog upp stenar och vill stena honom. Jesus hade kallat sig ”JAG ÄR” samman namn som HERREN använt om sig till Mose.

Det var så jag fick syn på brunnen, som Abraham hade grävt en gång till sin boskap……(1 Mos 21:22-31)

Abimeleks herdar lade beslag på brunnen och blev osams med Abrahams herdar. Det var så jag kom till insikt om trons källåder. Det måste bli en uppgörelse om äganderätten. Det var så jag fick syn på de sju lammen, som skulle stå still och vara vittnen i uppgörelsen mellan Abimelek och Abraham.

Sju lamm är sju gånger så många som ett felfritt lamm senare i tiden, när det var dags att lämna träldomen i Egypten och bli skyddade mot döden. Då skulle Israels folk ta ett felfritt lamm i varje hushåll, slakta och stryka lammets blod på dörrposten. Så att döden gick förbi det huset.

Bibeln sammanlagda burskap är att Abraham blev gjord rättfärdig genom tro. Precis på samma sätt blev skökan Rahav gjord rättfärdig genom tro och den namnlösa kvinnan vid Sykars brunn som var en äktenskapsbryterska.

Judarna fattade inte att de brutit mot Herrens förbund genom otro. De trodde, att de hade Abraham till far men Jesus satte dem på plats och sade dem, att Satan var deras far. Samma källa kan inte ge livets vatten eller dödens.

(Nyss har kyrkoårets föreslagna texter handlat om Livets vatten. Jag rekommenderar fortsatt läsning om detta vatten.)

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

%d bloggare gillar detta: