Källsprång

Som sagt. Det är inte lätt att göra sig förstådd. Ingen vet ju mina egna associationer. Å andra sidan har kanske den som läser egna upplevelser om brunnar på tomten och problemet att hitta en bra åder. Det var så det var hemmavid. Grannen på västersidan hade en bra brunn med gott vatten. När vi fått en djupvattensbrunn på tomten i mitt föräldrahem sjönk vattennivån längre bort i byn för ett hushåll men inte för våra närmaste grannar. Detta har intresserat mig. Långt bort i tiden kunde det vara en öppen källa i marken bara. Men den måste hållas igång – användas.

Det skulle kanske vara bra med en karta över tomten, där mitt föräldrahem låg. Enligt lagfarten år 1919 gick tomtgränsen bara 2 meter framför huset. Sen var vägen till nästa hus. Senare med annan ägare gjorde de upp grannar emellan och bytte mark enligt muntlig överenskommelse. Det gick bra tills det kom en alldeles okänd granne till byn, som började läsa sin lagfart och mäta ut sina gränser alldeles nära vår utbyggda veranda. Det var inte roligt. Problemet löstes genom en dålig brunn. Grannen kunde få anslutning till en ny djupvattensbrunn i stället för marken framför vårt hus. Sen gällde ny dyr lagfart bara.

Nu närmar jag mig poängen med Abimelek och Abrahams tjänare, som blev osams om en brunn. 1 Mos 21:22-34. Platsen fick sen namnet Beer Sheba.  Det underlättar med en skiss över området, där Abraham vandrat som nomad. Det är bara att läsa på – ta fram bättre kartor och studera namnen på platserna. Nu finns stora möjligheter via datorer. Bibeln finns i olika översättningar på nätet och kartor. Det finns sökrutor.

Advent 2014030

Ja, det är ständiga strider i detta området. Nu gäller det eviga värden. Ett testamente blir inte giltigt förrän den som skrivit det är död. Jesus hade flera gräl med de skriftlärda och fariseerna. Vem stod bakom den kraft i vilken han drev ut onda andar? Vem hade grävt källan bildligt talat, som han hämtade sitt vatten ur? Abraham hade sett hans dag påstod han i ett av grälen. ”Inte kan väl en källa ge både sött och bittert vatten?” Det frågar aposteln Jakob senare i tiden. Kunde Jesus driva ut onda andar ur en kvinna med hjälp av Belsebul?

Alltså. Abraham vandrade från plats till plats flera hundratals mil i förbindelse med Gud – en källåder med levande vatten bildligt talat! Det uttrycket kommer först i och med Jesus, som kunde sin historia bakåt i tiden hur långt som helst! Joh kap 4:1-30  I det samtalet med en samarisk kvinna vid Sykar satt de vid en brunn, som Jakob (barnbarn till Abraham) grävt och marken hade han gett åt sin son Josef. Abimelek och Abraham dyrkade inte samma Gud. Abimelek erkände, att Abraham hade grävt källan. Sju lamm fick stå vittnen till uppgörelsen och var en gåva till Abimelek.

Ja, vad betyder de sju lammen som står där? Allt pekar fram mot den eviga källan, som skulle komma med levande vatten för alla törstiga!

Det finns många olika sätt att släcka sin törst på. En del sätt kanske tillfredställer för stunden men väcker mer begär. Det finns många olika sätt att tro. Det finns många olika religioner. ”Var och en blir salig på sin fason.” Så fick jag lära ett uttryck. Det skulle verka som ett skydd mot reklam för tro på Kristus: ”Stör mig inte!”

”Det som är sant för dig är inte sant för mig.” Och så vidare…Fråga gärna då! För mig har källan fungerat under alla år som ligger bakom. Den Abraham som trodde på Gud och slutade att dyrka det skapade framför Skaparen är min Gud också.

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

%d bloggare gillar detta: