Männens revir

En gång skrev jag, att det verkar vara männens revir att debattera. Och fick kritik på detta. Jag tror fortfarande, att det är så om jag inte som kvinna kan uttrycka orden korrekt i ämnet teologi.

Sjukvården däremot är kvinnornas revir mer än männens. Vad är det som säger, att män kan mera om döden än kvinnor? Vad är det som säger, att män kan mera om livet än kvinnor? Vad är det som säger, att vi inte tillsammans skulle kunna samtala om livet och döden utan akademiska examina?

Jag bara undrar.

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

%d bloggare gillar detta: