Baksidan

Baksidan brukar inte vara snygg alltid. Därför tänker jag blogga om en baksida jag minns sen år 1955 på Göteborgs Sjuksköterskeskola. Vilken elev ser inte fram mot att bli färdig och få sin examnen? Broschen är vacker än idag och inte förändrad till utseende. Om jag vill veta mer om baksidan, så måste jag fråga. För en baksida finns det kvar även om det är ett yrke vilket som helst att vara sjuksköterska och mindre ett kall.
Då år 1955 fanns texten på baksidan av broschen:
”Det är trohet Herre dina ögon söka.”

På min tid kunde några sjuksköterskor spela orgel. På gamla 8 B på Sahlgrenska Sjukhuset, som var en öppen avdelning med bara skärmar som avgränsade fyra och fyra sängar fanns en orgel mitt i avdelningen. Personalen kunde se nästan alla patienter på en gång. På kvällen kunde det finnas tid för en rofylld psalm.
Det har jag varit med om på Vänersborgs lasarett också. Människan har ande, själ och kropp inte bara psyke och soma eller psykosomatiska sjukdomar lite diffust i hjärtat eller magen.

Det är trohet Herre dina ögon söka.

Ja, men så finns det politiker också.

Nu på ålderns dagar har jag plötsligt blivit politiskt medveten om dubbla bostadsbidrag och utförsäkringar av unga, som aldrig fick ett riktigt jobb ens. Vissa är utstämplade nästan från början med moderna diagnoser som Aspberger, ADHD, Thoretts syndrom. Och de gamla dementa skall ha sin frihet att irra runt utan att veta vad tiden lider eller vilken månad det är. Det är billigast så och hela personalen dras in på en geriatrisk avdelning på grund av en överskriden budget och staffettläkare, som kostar.

Det är intressant med politik och med präster, som blir påtvingade uppgifter i strid med sin kallelse. Det gäller att vara politiskt korrekt utan trohet mot Herren.

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

%d bloggare gillar detta: