Varför Kristendom som religion?

Varför Kristendomen som religion?

Bibeln berättar om en man som vandrade hela sitt liv – slog upp sina tält och så småningom vandrade vidare. På kartan blir detta flera hundra mil under hans levnad från Persiska Viken i södra Irak till Haran i Norra Irak är det en sträcka på runt 100 mil fågelvägen. Därifrån genom hela Kanaans land ner till Egypten. Egypten blev det på grund av hungersnöd.

Han hette Abram, som betyder fader till många – Abi-muri på babyloniska språket.Trots att Herren kallat honom ut ur sin släkt mot ett okänt land och trots löften om en avkomma, så förblev Abram och hans hustru Sarai barnlösa tills tiden runnit ut biologiskt och Sara var 90 år. Då kom löftet om en son. Helt orimligt.Till slut föreslog Sara att avkomman fick ske genom den unga tjänstekvinnan Hagar. Det var mänskliga tankar. Guds tankar var en son på grund av Guds löfte och makt att hålla ett löfte. Isak föddes på ett övernaturligt sätt.

Trots att de vandrat från plats till plats hela sitt liv så var Abraham en främling bland folken. När Sara dog ville Abraham köpa en gravplats av hetiterna. Löftet om sonen hade gått i uppfyllelse men inte löftet om landet från söder till norr för hans ättlingar. Nu ville han äga en plats, som var hans. Det var grottan Makpela och en terebintlund vid Mamres nära Hebron. Och den finns än idag. En familjegrav som är mellan 3 och 4 tusen år gammal! Bibeln anger så många platser och tider exakt, att det går att följa historien. Abraham trodde på Gud och lämnade sin släkt i kaldeiska Ur där de dyrkade månen – de dyrkade det skapade framför Skaparen. Abraham bröt även upp från Haran med samma måndyrkan som i Ur. Han behöll sin Gudsrelation även i Egypten. Egyptierna hade många olika gudar.

Så bibeln berättar om många folk och länder – om många olika sätt att dyrka gudar. Abraham trodde på Gud som den ende och alltings Skapare.

När barnbarnet Jakob var gammal och skulle dö var han omgiven av sin stora familj på över 70 personer. Han välsignade de tolv sönerna en efter en och gav direktivet, att han inte skulle bli begravd i Egypten utan i farfar Abraham grav. Där var redan hans hustru Lea begravd. Det var inte någon liten sträcka mellan Egypten och Hebron men läkarna balsamerade Jakobs kropp och Josef fick Faraos tillåtelse att begrava sin far nära Hebron. Fortfarande hade inte Herrens löfte om eget land gått i uppfyllelse. Fortfarande var den enda mark de ägde grottan med terbintlunden – en familjegrav vid Hebron.

När Abrahams barnbarn Jakob var ung lurade han till sig förstfödslorätten och fadern Isaks välsignelse. Den tillhörde Esau den förstödde tvillingbrodern. När detta uppdagades måste Jakob fly för sitt liv. Annars hade Esau dödat honom. Så stor blev hans vrede och hat mot Jakob.

Bibeln berättar, att Jakob på sin flykt undan döden sov vid Betel med en sten som huvudkudde och drömde om en stege, som gick från himlen ända ner till jorden. Änglar vandrade upp och ner på den.

Och nu är jag framme vid poängen i denna berättelse.Dom skriftlärde på Jesu tid fattade inte, att Jesus kom från fadern i himlen. Natanael trodde inte att Jesus från Nasaret kunde vara Guds son – född på ett övernaturligt sätt genom Maria. Utan någon man. Då svarade Jesus Natanael och dom andra:

Joh 1:51 ”Sannerligen, jag säger er: ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.”

Jesu hänvisade till den dröm, som Jakob hade haft vid Betel en förbindelse mellan himmel och jord! Abrahams barnbarn Jakob flydde undan döden och fick en dröm om natten. Det var en stege – en förbindelse från himlen ända ner till jorden. Drömmen förverkligades i Jesus, som kom från himlen och steg ner till jorden – var och är Gud och blev också människa.

Genom Abraham finns det fortfarande kvar en familjegrav nära Hebron. Genom Guds son Jesus finns det ingen familjegrav för hans kropp fick bara ligga i en lånad grav i en klippa. När alla förvissats sig om att Jesus var död på korset togs hans kropp ner och fördes till den graven. Graven spärrades med en stor sten och förseglades och det var tvunget med vakter, så att inte kroppen skulle rövas bort och rykten skulle spridas, att han uppstått från de döda. Detta är dokumenterat i evangelierna och även i utombibliska dokument.

Det finns en stege från himlen ända ner på jorden genom Jesus. Den stannade inte ens vid jorden. Jesus gick ner i dödsriket och vann seger över döden. Graven kunde inte behålla honom. Det är summan av bibelns budskap.

Genom berättelserna om Abrahams vandring genom livet och möten med olika religioner vet vi, att han höll fast vid Guds löften. Genom berättelserna om Jesus Guds son vet vi, att Gud håller sina löften. Döden är besegrad. Graven är inte slutet. Jesus har vunnit seger över synden och döden för vår skull. Det finns en förbindelse med Gud fadern genom Jesus alltid.

Det är bara Kristendomen som religion, som har en som vunnit seger åt oss över döden.

(Andakt i Norra Björke kyrka av Gunnel Bergstrand
Den 20 juni 2007 före kyrkogårdsvandringen)

 
%d bloggare gillar detta: