Efter hibernalen

”Vi gör ett studiebesök där. Så att vi får en punkt på historien!”

Så sa projektledaren på Stiftelsen Gyllenkroken. Underförstått att nu räckte det med berättandet. Övergreppen innanför låsta dörrar fortsätter dock och patienter 60 år yngre än mig försöker slå larm till Socialstyrelsen. Utan effekt.

”Där” var det samma som ett av landets största sinnessjukhus år 1956 och det var äntligen dags för ledsagad permission. Två av mina äldre bröder skulle komma och hämta mig. Sköterskan stod på expeditionen och pratade som för sig själv:

”Jag skickar inte med någon Hibernal, för du blir så trött av den, när ni skall ut i skogen…”

Precis det som jag kommit dit för. Trötthet – en sömnrubbning. Lilly Gustavsson och några till gjorde tjänstefel ibland, som räddade livet på min själ! Själ på svenska heter psyke på latin. ”Ty vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ. Eller vad kan en människa ge i utbyte för sin själ?” Citat av Jesus i Matt kap 16:26

Den bibelversen fick jag av min konfirmationspräst i bibeln till mig. Mot sin vilja var det han, som fick köra mig hem från en av mina promenader och vidare till det sjukhus, där han var sjukhuspräst. Varför skriver jag detta? Jo, så fort jag fick frigång hittade jag en annan på Gud troende patient. Så varför inte sjunga duett på den gudstjänst, som han höll för alla patienter? Passade det att sjunga tillsammans med en okänd, som drabbats så otroligt hårt, som hon gjort? Vi sjöng: ”Gud är trofast. O, det räcker ända in i himmelen…” Gissa vem som spelade orgel av oss två?

”Vi gör ett studiebesök, så att vi får en punkt på historien!”

Försök med det!

Igår var bibelläsningen tillsammans via nätet och en Facebookgrupp ”Anta utmaningen” Josua kapitel 3.  Vilken aha-upplevelse! På ett så tidigt stadium i historien står det uttryckligen att ritningen till framtiden och löfteslandet är gjord av Israels herre – HERREN. Sen är detta förtydligat. ”…förbundsarken, hela jordens härskares ark skall gå före er över Jordan.”

De skulle hålla sig nära förbundsarken – ha den inom synhåll, eftersom de inte gått denna väg förut. Vem var det som kallade sig vägen, sanningen och livet?

Det fanns ett liv efter Hibernalen år 1956 och finns fortfarande. Jag följer mångas kamp via Facebook i sluten grupp eller offentligt, som tagit sig ur övergreppen inom psykiatrisk sjukvård.

”Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans smälek.” Hebr. 13:13

Författare: Gunnel

Västgöte, uppvuxen på landet i en trygg, god miljö, fri att välja yrke och församlingstillhörighet, bromsad i alla framtidsdrömmar genom sjukdom, en fighter, som fått börja om på nytt hur många gånger som helst. Än sen då? Rak, orubblig och envis. Jag har kämpat trons goda kamp också och älskar Paulus för hans rika bildspråk och förmåga att undervisa om Kristus som uppstånden och den levande mitt ibland oss. Debattglad. Eller "Gud vare tack att den tiden är förbi......."

%d bloggare gillar detta: