Den brokiga familjen

Den brokiga familjen

Familjen bara blev så komplicerad. Jakob levde i en tid då fäderna valde ut hustru. Jakob hade flytt hemifrån för att rädda sitt eget skinn. Det är väl inte för mycket sagt! Historien finns att läsa om i första Moseboken kapitlen 28 – 31. Jakob blev kär i Rakel och ville ha ett eget hem. Den blivande svärfadern Laban tänkte annorlunda men höll god min. Jakob arbetade som dräng i sju år för Rakel. Men när bröllopsnatten var över avslöjade morgonljuset, att det var Lea den äldsta dottern, som Jakob fått som hustru. Avslöjad ja. Laban hade lyckats gifta bort sin äldsta dotter. Jakob ville ge sin kärlek till Rakel. Det var ju Rakel han arbetat för under sju år.

Historien började inte bra och fortsatte med avundsjuka på grund av barnafödande av Lea men barnlöshet hos Rakel. Lea hade fått fyra söner i rad. Ruben, Simon, Levi och Juda. Den tidens kultur tillät bihustrur, när hustrun inte kunde föda barn. Bibeln berättar öppet och mellan raderna, att denna familj inte blev utan problem. Rakel kunde inte ge Jakob någon son och Rakel blev utom sig och klagade inför Jakob. Rakel gav sin tjänstekvinna Bilha till Jakob att föda i hennes ställe och hon födde Dan och Naftali. Lea hade fått Silpa som tjänstekvinna av fadern. När så Lea inte födde fler söner så fick barnafödandet fortsätta genom Silpa och sorgen blev större och större hos Rakel. Silpa födde sönerna Gad och Aser. Deras namns betydelse på hebreiska avslöjar kvinnornas känslor inför varandra. Avundsjuka och intriger fortsätter. Lea föder sin femte son Isaskar och sen den sjätte sonen Sebulon. Till slut var det tolv söner och Rakel hade äntligen blivit mor. Denne Jakobs son Josef med Rakel blev centrum i nästa spännande historia och Benjamin är den yngstes namn.

Där slutar inte historin. Historien har fortsatt. Historien kommer att fortsätta i evighet. Med Jakob förnyade Herren förbundet med fäderna. Senare i historien fick Jakobs söner sina namn inristade på var sin ädelsten fästade på översteprästens bröstsköld.

Tolv är ett förbundstal.
Jakobs tolv söners namn blev inristade på:

  • karneol, topas och smaragd
  • karbulkel,safir och kalsedon
  • hyacint, agat, och ametist
  • krysolit, onyx och jaspis

P.S. Denna blogg är skriven före 2010. Det var innan jag visste, att ordet ”bröllop” stod i en ännu äldre bibelöversättning än år 1917 års. I grundtexten lär det stå, att Laban ordnade en slags fest med drycker för sina vänner.

1 Mos 29:22. Det var så Laban lurade sin blivande måg Jakob genom att ge honom dottern Lea först.

Någon har klickat fram denna gamla blogg och jag är tacksam för respons genom statistiken. Idag är det den 23 dec. 2019. D.S.

%d bloggare gillar detta: