Den första kyrkan

Olof Nilsson, Lärkebo, Norra Björke dog för snart 200 år sen. Efter honom skulle det huggas in i sten synligt vad han trott på under sitt liv. Det blev bibelns budskap sammanlagt. I ett av hörnen skulle det vara människosonens ansikte som Jesus framställs i Danielsboken och Esra. I ett annat av hörnen på den stora gravstenen skulle det vara ett lejonansikte. Jesus Kristus är av Juda stam via kung David genom Marias släkttavla och evangelisten Matteus har skrivit ner den juridiskt ansvarige Josefs släkttavla, som också leder till Davids hus och vidare till Juda stam. Jesus framställs som lejonet av Juda stam, som har vunnit seger. I ett tredje hörn skulle det vara ett örnansikte. Örnen står för frihet, styrka och trohet i parrelation och uppfostran av sina ungar. Örnen står för både ungdom och sen ålderdom och förebildas ofta i bibeln. Så skulle det vara ett ansikte av en oxe. Lukas evangelium har en bevingad oxe som symbol. I mitten av denna väldiga gravsten var Jesus på korset. Alla figurerna var upphöjda på stenen och det runt omkring nerhugget. Vilket arbete! Allt började vittra ner lite efter 100 år berättade en dotter till Gunnar Wennerberg i boken ”Min far” och snart går det inte att ana några figurer. Det är snart bara sockenborna som vet, att bonden Olof Nilsson, Lärkebo var farfars far till den kände skalden och tonsättaren Gunnar Wennerberg. 200 år är en mycket kort tid i förhållande till den tro som överlevt alla tider.

I Efesierbrevet står det att läsa om en fader för alla. Och om en tro och ett dop i det fjärde kapitlet: ”En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader, han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt. Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom.” Kyrka och församling har samma ord i grekiskan = ekklésia. Det är mycket intressant. En är Herren, en är tron, ett är dopet….. Detta skulle präntas in i den första kyrkan/församlingen efter Jesu uppståndelse och himmelsfärd. Gamla förbundets historia och kunskap skulle bekräftas. Det första dopet var en gräns mellan träldom och frihet mellan död och liv. En gång levde Israels folk som trälar under egyptierna men kallades ut i öknen för att fira gudstjänst. Då blev dom till slut instängda med vatten framför sig och Egyptens härar bakom sig. Värre än så kunde det inte bli! Bibeln berättar, att då hände undret. På Herrens befallning lyfte Mose sin stav över vattnet och folket gick över till andra sidan. Vattnet stod som en mur till höger och vänster om dem… Så frälste Herren på den dagen Israels folk från sina fiender. Vattnet skiljde dem åt som ville fira gudstjänst till Herrens ära från fienderna, som ville förtrycka dem, förslava dem och som hade andra gudar. I öknen fick Mose en ritning till den första kyrkan kallad ”Tabernakel”. Den var som en vandringskyrka som sattes upp och plockades ner och sattes upp igen efterhand som folket vandrade mot löfteslandet. Det går att läsa om alla detaljerna i 2 Mos 25 och 26 Herren är en, tron är en och dopet är ett…. Det är samma tro nu. Vi döptes i fadern, sonen och den helige Andes namn och kyrkan lära är att Herren är en.

Mose gjorde i allt som Herren sagt i mönsterbilden, i alla detaljer. Inte bara Mose utan folket följde ritningen i allt. Folket arbetade med all utsmyckning i silver, guld och ädla metaller och garn i olika färger till förlåten. Taket skulle vara av skinn.. Grunden var inte av stora stenar och murad som är vanligt till kyrkors grund. Grunden var av silver två fotstycken under varje bräda. Bibeln säger, att en annan grund kan ingen lägga än den som redan finns Jesus Kristus. Bibeln säger också att innan jorden grund var lagd så utvalde han oss. Det står också skrivet, att Guds ord är rent som silver. Människor har prövat sanningshalten i alla tider. Bräderna skulle vara av acacieträ. Vi vet, att det blir inget hus av en bräda. Vi vet, att brädorna inte får stå snett hur som helst utan skall stå upprätt. Varje bräda till den första kyrkan skulle ha ett bestämt mått 1½ aln bred och 10 alnar i längd, som blev lika med höjden.. Ingen bräda skulle vara bredare än den andra – få breda ut sig (om jag får leka lite med orden)….Ingen bräda fick vara högre än den andra och alla höll måttet. Wilhelm Bergling hänvisar i sin bok Tabernaklet till andra ställen i bibeln, där det står att en människa blir upprättad på grund av tro. En kyrka byggs inte med en bräda och utan grund. Kyrka och församling har samma ord i grundtexten och bibelns budskap är att människan får en grund under sina fötter genom tro på Herren. Bräderna skulle ha vardera två tappar förbundna sinsemellan och stå upprätt på två fotstycken av silver. I varje fotstycke var det ett hål och silvrets specifika vikt är så mycket större än träets och ger stabilitet. Alla bräderna var genomborrade för i grundtexten står det att mittenbrädan skulle gå rakt igenom alla. Det blir inget hus av en bräda. Det blir ingen kyrka/församling av en person heller. Utan vi står sida vid sida i tron på att Herren är en. Vad var då poängen med denna första kyrka, som kallades tabernakel? Vad var poängen med just Israel som folk, som skulle utföra Herrens ritning? ”En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader, han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt.” Detta är bibeln budskap och detta skulle Israel lära in genom att studera Guds under för dom och genom deras lydnad för Herrens bud. Det var precis det som skulle läras in! ”Det finns ingen Gud som vår Gud som gör under och räddar sitt folk undan döden.” Dom skulle jämföra sin Gud med andra folks gudar, gudar gjorda med människohänder snidade i trä. Jeremia frågar folket senare i tiden om dom tror att en gud som måste bäras ut kan hjälpa? Han föreslår att sådana gudar passar bäst som fågelskrämmor i ett gurkland. Jer 10:5 Detta är poängen med kyrkan och församlingen, att lära känna Gud och den han har sänt Jesus Kristus. Att tro på hans ord i gamla förbundet och i nya förbundet det är som att få en grund under sina fötter – sitt liv. Tillsammans med andra som också tror, att Herren är en, en är tron, ett är dopet och Gud är alls fader. Så blir det en församling. Så blir en kyrka. (Min andakt före en kyrkogårdsvandring med Ann-Britt Boman som guide i Norra Björke 21 juni 2006)

 

 

 

%d bloggare gillar detta: